Home
Character Design
Illustration
Graphic Design
Multimedia
Article
Contac us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE
ขั้นตอนการลงสีด้วยเทคนิค Didital Pant

ร่างภาพทั้งหมดบนกระดาษ จากนั้นสแกนลงในคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียด 300 Dpi

ลงสีคร่าวๆทั้งหมดเพื่อดูว่าองค์ประกอบสีโดยรวมของทั้งภาพเป็นอย่างไร

เริ่มจัดการเก็บรายละเอียดตัวละคร ไล่จากระยะหน้าสุดก่อน

กำหนดทิศทางของแสงเงาคร่าวๆของตัวละครระยะถัดมา

เก็บรายละเอียดของตัวละครระยะถัดมา

เก็บรายละเอียดส่วนตัวครแล้วมาเก็บรายละเอียดของฉากในส่วนที่เป็นถ้ำ

ไล่เก็บรายละเอียดในส่วนระยะหลังไปเรื่อยๆ

เก็บรายละเอียดตัวละครทั้งหมด

เก็บรายละเอียดหมดทั้งรูปเิปิดเลเยอร์ใหม่ ใส่เอฟเฟคแสงเป็นอันเสร็จ